• Regulamin


1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego beautreads.com i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
2. Regulamin oraz umowa kupna - sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu beautreads.com jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.
3. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
4. Właścicielem sklepu beautreads.com  jest NewU sp z o.o.
5. Siedziba firmy NewU sp z.o.o.  ul. Żubrowa 2 , 01-978 Warszawa
6. Firma NewU sp z.o.o.  została wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
7. Firma Newu sp z o.o. jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer NIP: 6762461323, Numer REGON: 122761339
8. Konto bankowe firmy
NewU Sp z o.o.
Santander 52 1090 2053 0000 0001 2175 1253

Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się na stronie beautreads.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb firmy NewU sp z o.o., (w szczególności wysyłanie w formie e-mail' i informacji o promocjach i nowościach).
2. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
3. Jeżeli przy rejestracji Kupujący wyrazi wolę subskrypcji biuletynu informacyjnego sklepu, dane osobowe Kupującego będą przetwarzanie w celu wysyłki materiałów o charakterze promocyjnym.
4. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dane przetwarzane są w siedzibie NewU Sp z o.o., ul. Żubrowa 2 , 01-978 Warszawa
6. Dane osobowe przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej zgodnie z Ustawą z dn. 28.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.

Zasady składania zamówienia

1. Sklep internetowy beautreads.com umożliwia złożenie zamówienia na trzy sposoby:
- online za pośrednictwem sklepu internetowego beautreads.com
- telefonicznie: + 48 795 693 344
- pocztą elektroniczną, pod adresem: info@beautreads.com
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
3. Zamówienie płatne całkowicie lub częściowo za pobraniem wymaga potwierdzenia. Zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Złożenie zamówienia nadaje mu mocy prawnej i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen fabrycznych, braku potwierdzenia przez Kupującego lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
5. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupjącego spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej (ale w granicach Unii Europejskiej) jest:
- prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, w tym pełnych danych do wystawienia faktury VAT, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail, dane wraz z zamówieniem można przesłać także pocztą elektroniczną
- należy potwierdzić otrzymanie wysłanego przez sklep beautreads.com
z podaną kwotą z zamówienia wraz z kosztami wysyłki wyrażono w EURO, GBP (prosimy o wyrażenie w e-mailu akceptacji)
- wpłacenie na wskazane konto pełnej sumy (przedpłata 100%) na podstawie wysłanej na wskazany przez Kupującego adres e-mail kopii faktury VAT z podaną kwota wyrażoną w PLN ,EURO, GBP.

Czas realizacji

W trosce o zadowolenie klientów staramy się, aby większość towarów znajdujących się w naszej ofercie była dostępna natychmiast, dlatego prowadzimy własny magazyn z najczęściej kupowanymi artykułami. W przypadku towarów, których nie posiadamy w magazynie, ich dostępność zależy od czasu jaki potrzebują nasi dostawcy na ich dostarczenie (zazwyczaj do 5 dni roboczych).

UWAGA! Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Państwa towarów wymaga więcej czasu, nasz przedstawiciel handlowy poinformuje Państwa o tym fakcie, podając planowany termin dostawy.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sklep beautreads.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego beautreads.com jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sklep, aby usunął jego konto.